ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์

ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์การเดินทางเริ่มคึกคัก เตือนหลับใน ทางตรงสายยาว

ถนนทางหลวงหมายเลข 117 หรือ พิษณุโลก-นครสวรรคฺ เริ่มคึกคัก จังหวัดพิษณุโลก ติดป้ายเตือนหลับในตลอดเส้นทาง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นทางตรงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขณะผู้ผ่านไปยังภาคเหนือ ควรใช้ถนนเลี่ยงเมืองไปสู่แยกอินโดจีน ก่อนมุ่งหน้าจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อลดการจราจรที่ติดขัดในตัวเมือง ของเทศกาลปีใหม่นี้