ถนนยางพารา

อบจ.จับมือการยางปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราในต.บ้านแยง

อบจ.พิษณุโลก จับมือการยางแห่งประเทศไทย-ทต.ตำบลบ้านแยง-กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยงลงนาม MOU โครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราฯ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร