ถนนรถน้ำสงกรานต์เมืองสองแคว

ชุ่มฉ่ำเปิดถนนรดน้ำสงกรานต์ถนนกล้วยตากเมืองสองแคว

เปิดถนนรดน้ำสงกรานต์เมืองสองแควและถนนกล้วยตาก ประชาชนเริ่มเล่นน้ำแน่นค่ำชมน้ำพุลีลาประกอบแสง สี เสียง