ทหารจาก มทบ.39 ช่วยซ่อมบ้านให้กับเด็กหญิง วัย 8 ขวบ