ทหารเข้าเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวสูญเสียพ่อลูกจากอุบัติเหตุติดๆกัน