ทหารใหม่

ทภ.3เปิดค่ายพาครอบครัวมาส่งทหารใหม่ในวันแรกอย่างอบอุ่น

กองทัพภาคที่ 3 เปิดค่ายทหาร พาครอบครัวมาส่งทหารใหม่อย่างอบอุ่น ให้ครอบครัวและญาติได้เยี่ยมชมโรงนอน โรงเลยง สถานที่ฝึก ระบบการรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นหทาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก ที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ในทุกด้านอย่างดีที่สุด