ทางด่วนน้ำ

โครงการปรับปรุงระบบผันน้ำยม-น่าน ระยะเร่งด่วน ปี 55

แนวทางการแก้ไขปัญหา โครงการปรับปรุงระบบผันน้ำยม-น้ำน่าน ( ระยะเร่งด่วน ปี 2555) ของจังหวัดพิษณุโลก ต้องใช้งบประมาณกว่า 980 ล้านบาท ที่ขณะนี้ทางรัฐบาล กำลังแก้ไขเป็นการเร่งด่้วน เนื่องจากมีน้ำท่วมสูงต่อเนื่อง