ทำดีเพื่อแผ่นดิน

ทำดีเพื่อแผ่นดินถวายพระเจ้าแผ่นดิน

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จัดโครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน ถวายพระเจ้าแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ภูมิรักษ์ พิทักษ์น้ำ 84 คู คลอง รวมใจภักดิ์ รักษ์สายน้ำน่าน เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติประจำปี 2554