ทำบุญวันมาฆบูชาพิษณุโลก

พาณิชย์ตรวจเครื่องสังฆทานป้องกันเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา

เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ตรวจเครื่องสังฆทาน ป้องกันเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา