ทุเรียนบ้านรักไทย

ชาวสวนทุเรียนบ้านรักไทยขายผลผลิตได้ต่อเนื่อง โควิดไม่มีผลกระทบ

ชาวสวนทุเรียน บ้านรักไท อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก สู้โควิดงัดกลยุทธขายจองแบบประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร ทำให้ขายทุเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งหน้าร้านและในสวน ขณะทุเรียนหลงรักไทย ที่ขึ้นชื่อ ลูกค้าสั่งจองข้ามปี

ขายทุเรียนล็อตแรกจากสวนบ้านรักไทยที่ศาลากลางหมดใน 30 นาที

เกษตรกรที่ปลูกทุเรียน ในพื้นที่บ้านรักไทย อ.เนินมะปราง นำทุเรียนหมอนทอง และก้านยาว ที่ออกผลล็อตแรก นำมาวางจำหน่ายที่ศาลากลางจ.พิษณุโลกหมดเกลี้ยงภายใน 30 นาที ขณะที่ทุเรียนหลงรักไทย ได้รับผลกระทบสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ออกช้าและได้ผลผลิตน้อยมาก และต้องสั่งจองข้ามปี