ท่องเที่ยวคลองชมพู

 ชาวบ้านชมพู เปิดท่องเที่ยวเดินป่าคลองชมพู 8 กม.ชมคลองเกลือ ค้างแรมสัมผัสธรรมชาติในฤดูแล้ง

ชาวบ้านในหมู่  1 และหมู่  3 บ้านคลองชมภู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก รวมตัวกันเป็นไกด์ชุมชนพานักท่องเที่ยวเดินป่าคลองชมพู อุทยานแห่งชาติแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ระยะ 8-10 กม. สัมผัสธรรมชาติงดงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง นักท่องเที่ยวศึกษาคลองน้ำเค็ม ที่มีเกลือจากใต้ดินขึ้นมาเกาะบนหิน เนินกระเบื้องโบราณ ชมหินน้อยใหญ่ และนอนกางเต้นกลางคลองชมพู ท่ามกลางบรรยากาศค่ำคืนเย็นสบาย