ธนาคารโรงเรียน

ฉลองความสำเร็จยอดเงินฝากธนาคารโรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง เกิน 1 ล้านบาท

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) ฉลองความสำเร็จยอดเงินฝากธนาคารโรงเรียน เกิน 1 ล้านบาท