นวดแผนไทย

ร้านนวดแผนไทยเตรียมพร้อมเปิดกิจการอีกครั้ง

ร้านนวดแผนไทยในจังหวัดพิษณุโลก เริ่มเตรียมสถานที่และตามหมอนวดที่ต้องหยุดงานกลับมาทำงาน หลังต้องปิดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด พร้อมวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่ม แต่มองว่าผลกระทบโควิดยังอีกนาน

จังหวัดพิษณุโลกเยียวยาแจกถุงยังชีพผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย

จังหวัดพิษณุโลกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดกิจการนวดแผนไทยในเขตอ.เมืองพิษณุโลก แจกถุงยังชีพให้หมอนวดแผนไทย 480 ชีวิต ผู้ว่าฯเผย เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ ทั้งสามล้อปั่น ไถ่ถอนของใช้เครื่องมือทำกินให้ผู้ยากไร้ หมอนวดแผนไทย และจะช่วยช่างเสริมสวย ตัดผมลำดับต่อไป ขณะที่มาตรการคลายล็อคจะค่อย ๆ ผ่อนปรนในต้นเดือนพ.ค.63 ที่ต้องปรับบรรทัดฐานให้สถานประกอบการใหม่

อบรมภาษาอังกฤษให้หมอนวดแผนไทย

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 จัดอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กับหมอนวดแผนไทย พร้อม ภิกษุ สามเณร รับเปิดเสรีอาเซียน ที่จุดบริการนวดแผนไทย วัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก