นาข้าวสีชมพู

นาข้าวสีชมพูพิษณุโลกเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 1 ต.ค.นี้

หนุ่มชาวนาสองแคว เตรียมเปิดทุ่งนาสีชมพู ให้นักท่องเที่ยวไปชมและศึกษา ปีที่ 2 ขณะที่ศึกษาการขยายพันธุ์ข้าว Pink Lady หรือพันธุ์ข้าวสีชมพู มา 5 รุ่นแล้วในการพัฒนาสายพันธุ์ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ และเตรียมเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการมีร้านกาแฟ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่าย 1 ต.ค.นี้

แห่ชมนาข้าวสีชมพู ศิษย์เก่าเกษตรม.นเรศวรทดลองขยายพันธุ์ปลูกที่ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก

หนุ่มศิษย์เก่าคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลาออกจากงานประจำ หันมาทำแปลงเกษตรข้าวไรท์เบอรี่ มีอยู่ต้นหนึ่งกลายพันธุ์เป็นสีชมพู จึงเก็ลเมล็ดพันธุ์และทดลอดปลูกเวลา 3 ปี คัดแยกพันธุ์ข้าวจนสามารถปลูกนาข้าวสีชมพู ประชาชนทราบข่าวพามาชมกันจำนวนมาก