นายเพชร น้อยรุ่ง

ชาวนาต.มะขามสูง ทำซุ้มกระท่อมไม้ไผ่ขาย

อาชีพใหม่ของอดีตชาวนาพิษณุโลก สร้างซุ้มกระท่อมไม้ไผ่ มุงหญ้าคา ขายช่วงฤดูร้อน มีการใช้ Face book โฆษณา ทำให้เกิดรายได้ที่ดีขึ้น