นิสิตนเรศวร ปี 3 บูมรถคอกหมู อนุรักษ์เชิงท่องเที่ยว

นิสิต มน.ปี 3 บูมรถคอกหมู เชิงอนุรักษ์ท่องเที่ยว

นิสิตสาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเทศบาลตำบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จัดทำโครงการรถคอกหมูแนวใหม่ หัวใจยั่งยืน” เพื่อนำเที่ยวในโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชิมขนม กินปลาน้ำยม ชมวิถีชีวิตคนกงไกรลาศ