น้ำท่วมตำบลชมพู

แม่ทัพภาคที่ 3 นำถุงยังชีพแจกผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ.เนินมะปราง

ผลพวงพายุโพดุล ยังส่งผลทำให้เกิดฝนตกบนเทือกเขาเพชรบูรณ์อย่างต่อเนื่อง และเกิดนำป่าไหลหลากมาอีกด้านหนึ่งของตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ทำให้ถนนหลายสายชาด ล่าสุด 4 อำเภอในพิษณุโลก ประสบอุทกภัย ขณะที่แม่ทัพภาคที่ 3 นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง พร้อมให้กำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ. 39 เร่งทำความสะอาดบ้านเรือน

ชาวบ้านปลวกง่าม อ.เนินมะปราง เร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วม

เร่งเกี่ยวข้าวหนีน้ำป่าไหลท่วมบ้านปลวกง่าม ต.ชมพู อ เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ยอมขายขาดทุนได้ตันละ 4,000 บาท ดีกว่าปล่อยน้ำท่วมเสียหาย นายอำเภอเนินมะปรางลงพื้นที่บอก น้ำป่ามาไว ไปไว แต่บ้านเรือนก็ถูกท่วมไปแล้วกว่า 200 หลังคาเรือน