น้ำท่วมเมืองพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกเร่งฟื้นฟูสภาพเมืองหลังน้ำเริ่มลด

ผู้ว่าราชการจังหว้ัดพิษณุโลก นำทีมทุกหน่วยงาน เร่งฟื้นฟูและทำความสะอาดเมือง โดยเฉพาะบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ และตลาดไนท์บาร์ซ่า หลังป้องกันน้ำน่านล้นตลิ่งมานานกว่า 2 เดือน

ขอเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

พิษณุโลกฮอตนิวส์ ขอเป็นกำลังใจกับการต่้อสู้กับสถานการณ์น้ำน่าน โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลก ที่ชาวเมืองพิษณุโลกต่างใจจดใจจ่อว่าจะมีน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจ หรือไม่