บริจาคน้ำท่วม

ชมรมตระกูลเตียช่วยน้ำท่วม

ชมรมตระกูลเตียในจังหวัดพิษณุโลก มอบอาหารแห้งและน้ำดื่มให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย