บริษัทโอสถสภา จำกัด

โอสถสภาใจดีช่วยสร้างซ่อมบ้านน้ำท่วม

โอสถสภา จัดงบ 3 ล้านบาท ให้จังหวัดพิษณุโลก ซ่อมบ้านในอำเภอชาติตระการ 15 หลัง และอำเภอบางระกำ 12 หลัง เตรียมยกเสาเอกก่อสร้าง 9 มกราคม 2555