บางระกำโมเดล 60

เดินหน้า“บางระกำ 61”บริหารจัดการน้ำพื้นที่ต่ำลุ่มน้ำยมพิษณุโลก-สุโขทัย

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ 61” บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่ำลุ่มน้ำยมจ.สุโขทัย-พิษณุโลก ผันน้ำเข้าคลองให้เกษตรกรปลูกข้าวได้เร็วขึ้น เกี่ยวได้ทันก่อนน้ำท่วม ขยายพื้นที่เพิ่มอีกเป็น 382,000 ไร่

จัดตั้งศูนย์ประสานงานบางระกำโมเดล 60 บริหารการใช้น้ำเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำ

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ ชลประทาน ฝ่ายปกครอง และ เกษตรผู้ใช้น้ำ จัดตั้งศูนย์ประสานงาน โครงการบางระกำ โมเดล 60 เพื่อช่วยกันบริหารจัดการน้ำในช่วงสภาวะภัยแล้ง

กองทัพภาคที่3-ชลประทานเดินหน้าแผนบางระกำโมเดล 60 แก้แล้ง-น้ำท่วม

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมมือกับกรมชลประทาน เดินหน้าโครงการบางระกำโมเดล 60 บริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งในพื้นที่ลุ่มต่ำในลุ่มน้ำยม-น่าน ที่ทำประชาคมร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ขอจัดสรรน้ำทำนาปรังในหน้าแล้ง และเป็นพื้นที่หน่วงน้ำ เก็บน้ำหลากในหน้าฝน