บึงราชนกมาราธอนครั้งที่1

อบจ.จัดบึงราชนกมาราธอน 25 ธค.54

อบจ.พิษณุโลกจัดการแข่งขันเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 บึงราชนกมาราธอน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2554