บ่อขยะหัวรอ

ชาวบ้านขอปิดบ่อขยะในต.หัวรอชั่วคราว ชง.ผู้ว่าฯตั้งกรรมการร่วมตรวจสอบ

ชาวบ้านต.หัวรอและต.ปากโทกที่อยู่ใกล้เคียงบ่อขยะเปิดใหม่ของเอกชนในม.11 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ขอนายกทต.หัวรอปิดบ่อขยะชั่วคราว ทำประชาคมรับฟังความเห็นจากชาวบ้านใหม่ เริ่มส่งกลิ่น หวั่นผลกระทบระยะยาว มาประชุมร่วมกันหลายฝ่าย ได้ข้อสรุปชงผู้ว่าฯตั้งคณะกรรมการร่วมเข้าตรวจสอบ