บ้านจอมทอง

เดินสะพานเชื่อมใจเที่ยวชมวิถีเกษตรริมแม่น้ำน่านที่บ้านจอมทอง

ชมวิถีเกษตรริมแม่น้ำน่าน ชาวบ้านตำบลจอมทอง ร่วมทำสะพานเชื่อมใจ@ริมน่าน  สะพานไม้ไผ่ยาว 100 กว่าเมตร เรียนรู้การใช้ประโยชน์พื้นที่ริมตลิ่งด้วยพืชเกษตรหลากหลายชนิด สัมผัสแหล่งปลูกผลไม้เก่าแก่เคียงคู่เมืองพิษณุโลก และชมต้นจันยักษ์ อายุ 100 กว่าปี

น่าทึ่ง..ลุงแถบ 68 ปีแล้ว ยังยึดอาชีพขึ้นมะพร้าวหนึ่งเดียวที่บ้านจอมทอง

ลุงแถบ ยอดเพชร วัย 68 ปี ชาวบ้านจอมทอง ต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก หนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในหมู่บ้านที่ยึดอาชีพปีนต้นมะพร้าวมายาวนาน 50 กว่าปีแล้ว ยังคงแข็งแรง ปีนมะพร้าวสูง 20-30 ม.ได้อย่างคล่องแคล่ว ค่าจ้างต้นละ 50 บาท