บ้านห้วยปลาสร้อย

อบจ.พิษณุโลกแจกน้ำให้ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง ช่วย 64,000 ลิตรที่บ้านห้วยปลาสร้อย ต.วังนกแอ่น

เจ้าหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่แจกน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ให้แก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนในพื้นที่ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก