บ้านเก่าริมแม่น้ำยม

เที่ยวชมบ้านเก่า 109 ปี ชุมชนบ้านเหนือ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

ชุมชนบ้านเหนือ อ.บางระกำ ชุมชนเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำยมยังคงมีบ้านเก่าโบราณอายุ 100 ปีขึ้นไปหลงเหลืออยู่หลายหลัง ทั้งบ้านที่เจ้าของอนุรักษ์ไว้อย่างดีเพื่อคนรุ่นหลังได้ชม และบ้านเก่าแก่อีกจำนวนมากที่ทรุดโทรมตามกาลเวลาและผู้อยู่อาศัย