บ้านแก่งจูงนาง

เกษตรกรผู้ปลูกข่าเจอภัยแล้งแห้งตายเป็นโรคราคาตกต่ำ

เกษตรกรผู้ปลูกข่า อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ขาดน้ำในการใช้ดูแลสวนข่า ส่งผลให้กอเหง้าข่าแห้งยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก ซ้ำเกิดโรคระบาด ขณะที่ราคาข่าไม่ขยับ กิโลกรัมละ 9-15 บาท