บ้านไผ่ขอน้ำ

แม่บ้านไผ่ขอน้ำรวมกลุ่มตำน้ำพริกขายสร้างรายได้เสริม

กลุ่มแม่บ้านไผ่ขอน้ำ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ใช้เวลาว่างเว้นจากการทำนา รวมกลุ่มตำน้ำพริกสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดีช่วงแล้งจัดขาดน้ำทำนา

ชาวบ้านไผ่ขอน้ำฉลองพระโพสพ รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ชาวบ้านไผ่ขอน้ำ 2 หมู่บ้าน ร่วมใจกันสืบทอดประเพณีทำขวัญข้าว แห่แม่โพสพเข้าวัด เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของแม่โพสพที่ให้ข้าวและผลผลิตที่ดี อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำนาครั้งต่อไป