ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมประกาศสงครามขยะ

จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก” ตั้งเป้าลดปริมาณขยะจังหวัดพิษณุโลกให้ได้มากที่สุด ปล่อยขบวนรณรงค์ที่หน้าศาลากลาง