ประท้วงสถานีขนส่งย้าย

ผู้ประกอบการสถานีขนส่งเก่าประท้วงร้องรัฐเหลียวแล

ผู้ประกอบการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก ถือป้ายสีดำ เขียนตัวหนังสือสีขาวออกมา ประท้วงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเหลียวแล หลังจาก ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แต่กลับถูกเมินเฉย วอนขอให้รถยนต์โดยสารกลับมาวิ่งและจอดพักภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจากแห่งที่ 1 เหมือนเดิม หลังจากเวลานี้ถูกย้ายออกไปอยู่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 จนบรรยากาศขนส่งเงียบเหงา