ปลากระชัง

ปลากระชังในแม่น้ำน่านไม่กระทบภัยแล้ง เขื่อนระบายต่อเนื่องช่วยผลักดันน้ำเค็มอ่าวไทย

ผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำน่าน ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ไม่มีผลกระทบกับภัยแล้ง ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่งผลดีต่อการนำปลาลงกระชังเพื่อเลี้ยงใหม่ หลังเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก ปล่อยน้ำไปรวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ อุปโภคบริโภค และผลักดันน้ำเค็มทะเลจากอ่าวไทย

ผู้เลี้ยงปลากระชัง เฝ้าระวังน้ำน่านลดระดับ

ผู้ประกอบการ ผู้เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่ ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำน่านอย่างใกล้ชิด หลังน้ำได้ลดระดับลงต่อเนื่อง ปลาในกระชังเริ่มขาดออกซิเจนตายแล้วบางส่วน

ลงทุนซื้อเครื่องปั้มน้ำเพิ่มออกซิเจนให้ปลากระชังน้ำน่านลด

เกษตรกรเลี้ยงปลากระชังในจังหวัดพิษณุโลก วอนให้ชลประทาน ปล่อยน้ำลงแม่น้ำน่าน หลังแม่น้ำน่านลดฮวบ ส่งผลกระทบปลาชังตายเพราะไม่มีน้ำ บางรายต้องลงทุนเพิ่มด้วยการซื้อเครื่องมอเตอร์ปั่นน้ำให้เกิดออกซิเจนในน้ำเพิ่มอีก 5,000 บาท

ปลากระชัง ต.บ้านไร่ กระทบหนาว

เกษตรผู้เลี้ยงปลากระชังในจังหวัดพิษณุโลก เริ่มหยอดวิตามินตามกระชังปลาเพื่อป้องกันปลาน็อคตายหลังฟอากาศในจังหวัดพิษณุโลก เริ่มหนาวเย็นลง

น้ำท่วม!เลิกเลี้ยงปลากระชังร่วมสิบราย 30 กระชัง

แม่น้ำน่านที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ปลาในกระชังของเกษตรกรรายใหญ่ ที่จังหวัดพิษณุโลก ปรับตัวเข้ากับสภาพน้ำที่สีขุ่นแดงไม่ได้ ปลาตาย กว่า30 หมื่นตัว