ปลาเกลือดแดดเดียว

ชาวบางระกำทำปลาเกลือแดดเดียวขายสร้างรายได้ดี

ชาวบ้านบางระกำ หาปลา ทำปลาเกลือแดดเดียว ขายตามตลาด หลังแหล่งน้ำทางธรรมชาติ คลองบางแก้ว เริ่มลดลง กลายเป็นพลิกวิกฤติสร้างรายได้