ปลูกมะระ

ชาวนาอ.พรหมพิรามปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อยแทนทำนา

ชาวนาอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ไม่รอฟ้าฝน ปรับเปลี่ยนผืนนามาปลูกพืชอายุสั้น มะระจีน ใช้น้ำน้อย หารายได้เลี้ยงครอบครัว รอการทำนารอบใหม่หลังเจอฝนทิ้งช่วงขาดน้ำในการทำนา