ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

ตรวจสอบฟาร์มผลิตไข่ไก่อ.วังทอง มีกำลังผลิตวันละ 2.6 แสนฟองยืนยันเพียงพอต่อความต้องการ

ปศุสัตว์ พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ไปตรวจสอบฟาร์มวังทอง แหล่งผลิตไข่ไก่รายใหญ่ ยืนยันมีกำลังผลิตวันละ 2.6 แสนฟอง เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ที่เหลือส่งขายไปยังต่างจังหวัด

จัดระเบียบสุนัขจรจัดรอบศาลากลางพิษณุโลก

จัดระเบียบสุนัขจรจัดรอบศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ผวจ.พิษณุโลกสั่งการ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และเทศบาลนครพิษณุโลก ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวให้กับชุมชนรอบศาลากลาง และจับสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่โดยรอบศาลากลางทำหมัน ส่งสถานสงเคราะห์สัตว์เทศบาลนครพิษณุโลก ที่อ.วังทอง เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัดบริเวณศาลากลางจังหวัดและชุมชนใกล้เคียง

พ่นยาฆ่าเชื้อสวนนกวังเป็ดป้องกันโรคไข้หวัดนก

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกระดมเจ้าหน้าที่ออกเอกซเรย์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแหล่งท่องเที่ยวชมนกที่อำเภอบางระกำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก พร้อมเตือนหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ แจ้ง จนท.เข้าตรวจพิสูจน์และควบคุมโรค