ปิดทองฝังลูกนิมิต

Part:ปิดทองฝังลูกนิมิต บุญใหญ่ที่วัดอรัญญิก

ผมคนหนึ่ง ที่มีความตั้งใจไปทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต ที่วัดอรัญญิกแห่งนี้ ก็จะเตรียมเงิน ที่เป็นเหรียญบาท เหรียญห้า เหรียญสิบ ส่วนใหญ่ก็จะไปแลกกันที่วัด เพื่อร่วมทำบุญตามจุดต่างๆ เริ่มต้นที่บริเวณหน้าอุโบสถ ซึ่งเป็นจุดใหญ่ให้ประชาชนได้มาทำบุญ กับดอกไม้ธูปเทียน เสียบกองผ้าป่าที่ถูกตกแต่งจากต้นกล้วย ประชาชนก็จะนำเงินตามจิตศรัทธาเสียบไว้ที่ใบโพธิ์เงินโพธิ์ทอง