ปีใหม่ม้ง

ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวง 2 หมู่บ้านจัดงานปีใหม่ม้ง 2020

ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ร่วมใจจัดงานปีใหม่ม้ง 2020 เพื่อรักษาวัฒนธรรมชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ท่ามกลางญาติพี่น้องชาวม้งและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานกันอย่างคึกคัก

ชิม”พิซซ่าม้ง”หรือ ขนมปีใหม่ม้งที่ชาวไทยภูเขาทำกินช่วงเทศกาลปีใหม่

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ม้ง ชาวไทยภูเขาหลายบ้านจะทำขนมปีใหม่ม้ง หรือ พิซซ่าม้งไว้รับประทานในครอบครัว โดยเฉพาะยามเช้าที่หนาว กินแล้วอร่อย หอมหวาน

จัดงานปีใหม่ม้งประจำปี2557

ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 3 หมู่บ้านในอ.นครไทย จ.พิษณุโลก จัดงานปีใหม่ม้ง ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชนเผ่าม้ง ส่งเสริม รักษาวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน

จัดงานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งประจำปี 2555

เปิดงานประเพณีปีใหม่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ประจำปี 2555 ณ บริเวณสนามหมู่บ้านน้ำแจ้งพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก