ผบ.พลพัฒนาที่ 3 ทหารพันธุ์ดีมอบตะกร้าปันสุขช่วยประชาชน 3 อำเภอ