ผบ.พลพัฒนาที่ 3 ลงพื้นช่วยเหลือสามแม่ลูกหลังสามีเสียชีวิตไม่มีที่อยู่