ผบ.มทบ.39 รับมอบสิ่งของบริจาคนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม