ผบ.มทบ.39 แจกแมสจัดกำลังพลทำความสะอาดร้านค้าตามสถานที่สำคัญ