ผลเลือกตั้งนายกอบจ.พิษณุโลก

มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ คะแนนนำรักษาตำแหน่งนายกอบจ.พิษณุโลกอีกสมัย

ผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ แชมป์เก่า นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ เช้าวินครองตำแหน่งนำยากอบจ.พิษณุโลกอีกหนึ่งสมัย