ผอ.ใหญ่จิตอาสาพระราชทานตรวจเยี่ยมตั้งศูนย์จิตอาสากองทัพภาคที่ 3