ผู้การสองแควเดือดตำรวจนอกแนว-เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อช่วยเข้ารับราชการ