ผ้าพื้นเมืองพิษณุโลก

ผ้าทอมัดหมี่ลายช่อมะปราง ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านผารังหมี อ.เนินมะปราง จ. พิษณุโลก

ชาวบ้านชุมชนบ้านผารังหมี ชูผ้ามัดหมี่พื้นเมืองลายซิกเนเจอร์ อย่าง “ลายช่อมะปราง” ที่ต่อยอดไอเดียจากสิ่งใกล้ตัวมาเป็นลายผ้าทอที่มีคุณค่าและสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชน สะท้อนชื่อที่ตั้งของหมู่บ้าน ใน อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กลายเป็นสินค้าขายดีมียอดออเดอร์ ล้นหลาม เรียกได้ว่าผลิตกันแทบไม่ทัน ชาวบ้านเองก็ดีใจมีรายได้เข้าชุมชน

ฝึกอาชีพทำหัตถกรรมจากผ้าเมืองเมืองให้เกษตรกรช่วงประสบภัยแล้ง

พมจ.พิษณุโลกเปิดหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น ให้สตรีที่มีอาชีพเกษตรกรแต่ว่างงานในช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง ต่อยอดเพิ่มมูลค่า นำผ้าพื้นเมืองมาประดิษฐ์เป็นกระเป๋า และงานหัตถกรรมต่าง ๆ ที่ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก