ฝึกเด็กนร.เป็นเถ้าแก่น้อย เปิดบริษัททำงานสร้างรายได้