พระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาสน์

เปิดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาสน์ ประจำปี 2564

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงาน ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ วัดเสนาสน์ ประจำปี 2564