พระพุทธชินสีห์

ทำพิธีฉลองพระพุทธชินสีห์

นายอภัย จันทนจุลกะ เป็นประธานในพิธีฉลองพระพุทธชินสีห์ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองพิษณุโลก หลังทำการบูรณะปิดทองใหม่ มีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลกร่วมพิธีห่มผ้าองค์พระพุทธชินสีห์

สมโภชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา 19 กพ.นี้

จังหวัดพิษณุโลกจัดงานสมโภชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา ณ พระวิหารพระพุทธชินสีห์ ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ หลังจากร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา นำโดยนายอภัย จันทนจุลกะ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดหางบประมาณและช่างที่มีความประณีตศิลป์มาปิดทององค์พระทั้งสององค์ใหม่