พระศรีศาสดา

สมโภชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา 19 กพ.นี้

จังหวัดพิษณุโลกจัดงานสมโภชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา ณ พระวิหารพระพุทธชินสีห์ ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ หลังจากร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา นำโดยนายอภัย จันทนจุลกะ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดหางบประมาณและช่างที่มีความประณีตศิลป์มาปิดทององค์พระทั้งสององค์ใหม่