พระอุปคุต รุ่นเงินไหลนอง ทองไหลมา

เชิญร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระอุปคุต รุ่นเงินไหลนอง ทองไหลมา

วัดบึงกระดาน เตรียมจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกพระอุปคุตพระอรหันต์แห่งโชคลาภ รุ่นเงินไหลนองทองไหลมา พิธีเททองหล่อพระพุทธเศรษฐี 9 หน้า มหาบารมี ขนาดหน้าตัก 29 นิ้ว และพิธีตักบาตรพระอุปคุตเที่ยงคืน และพระสงฆ์ 99 รูป