พลพัฒนาที่ 3 จัดคาราวานตลาดสดเคลื่อนที่ช่วยประชาชนจากผลกระทบโควิด-19